• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego primumbaby
określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI


1. Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymagania techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatność
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto - uregulowana odrębnym regulaminem bezpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument - konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin - niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy primumbaby prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem primumbaby.eu.
Sprzedawca - PRIMUM MOMENTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Pułkownika Dąbka 8/216 30-732 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000842278, nr. 00 zł.

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

  • Adres pocztowy: ul. Pułkownika Dąbka 8/216 30-732 Kraków
  • Adres e-mail: kontakt@primumbaby.eu
  • Telefon: 690012288
§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 

Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebujesz:

  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
  • Do złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymaganiami określonymi w ust. 1, wymagane jest aktywne konto poczty elektronicznej.
§4 ZAKUPY W SKLEPIE


Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar wskazany w Sklepie oraz ewentualnie koszty dostawy towaru.
Wybrany do zakupu towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
Następnie Kupujący wybiera spośród dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz sposób płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Zamówienie zostaje złożone po potwierdzeniu jego treści i akceptacji Regulaminu przez Kupującego.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. Założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§5 PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można zapłacić w zależności od wyboru Kupującego:
Przelewem zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Za pośrednictwem platformy płatniczej:
PayU
Płatność za pobraniem tj. Kartą lub gotówką przy odbiorze do Kupującego.
W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie należy zapłacić w ciągu 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, zapłata za zamówienie tą metodą możliwa jest dopiero od razu po złożeniu zamówienia.
Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA


Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towar z różnymi terminami dostawy, realizacja zamówienia nastąpi w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie dostawy.
Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy:
Za pośrednictwem firmy kurierskiej
Za pośrednictwem Poczty Polskiej
Poprzez przesyłkę w RUCHU
Do paczkomatów InPost


§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia:
w którym Konsument nabył towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
w którym Konsument nabył lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta nabyła ostatnią z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
zawarcie umowy - w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. , pismo wysłane pocztą lub informacja przesłana pocztą elektroniczną).
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle ​​informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy) sposób oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego zwrotu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca prosi o zwrot towaru na adres: ul. Gęsia 8/304, 31-535 Kraków niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą zwykłą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 REKLAMACJE


W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący może reklamować wadliwy towar na podstawie rękojmi lub gwarancji przewidzianej w Kodeksie Cywilnym pod warunkiem, że gwarancja została udzielona.
Korzystając z rękojmi Kupujący może na zasadach iw terminach określonych w Kodeksie Cywilnym:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
żądać usunięcia wady.
Sprzedawca prosi o składanie reklamacji z tytułu rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
Jeżeli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć towar w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy na adres Pułkownika Dąbka 8 / 216 30-732 Kraków
Jeżeli na towar została udzielona dodatkowa gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, znajduje się w opisie produktu w Sklepie.
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in.z:
mediacji prowadzonej przez właściwy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się o mediację. Procedura jest co do zasady bezpłatna. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
pomocy właściwego miejscowego stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Procedura jest co do zasady bezpłatna. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
bezpłatna pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;
Platforma internetowa ODR dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§10 DANE OSOBOWE


Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę - w tym o innych celach i podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych - znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w Sklepie - ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych - „RODO”.
Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
obowiązek prawny Sprzedawcy związany z księgowością (art. 6 ust. 1 lit. c) i
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do:
umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedającym przestaje obowiązywać;
Sprzedający nie będzie już związany prawnym obowiązkiem przetwarzania danych Kupującego;
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń Kupującego lub Sprzedawcy związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
Kupujący ma prawo żądać:
dostęp do swoich danych osobowych,
ich sprostowanie,
usunąć,
ograniczenia przetwarzania,
przeniesienie danych do innego administratora
a także prawo:
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 sek. 1 lit. f RODO (czyli o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
W celu realizacji swoich praw Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu.
Jeżeli Kupujący uzna, że ​​jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§11 ZASTRZEŻENIA

Kupującemu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Każde zamówienie złożone w Sklepie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga odrębnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest terminowo i w celu realizacji zamówienia.
Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów prawa.
Do treści cyfrowych oraz umów o dostarczanie treści cyfrowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące towarów i umów sprzedaży, chyba że Regulamin określa te kwestie odrębnie.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje innemu podmiotowi niż Konsument.
Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego niebędącego Konsumentem ograniczona jest do wysokości zamówienia złożonego przez Kupującego.
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Regulamin konta
w sklepie primumbaby


SPIS TREŚCI
§ 1. Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymagania techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1. DEFINICJE
Konto - uregulowana w niniejszym regulaminie bezpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep - sklep internetowy primumbaby prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem primumbaby.eu
Sprzedawca - PRIMUM MOMENTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Pułkownika Dąbka 8/216 30-732 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000842278, nr. 00 zł.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: Pułkownika Dąbka 8/216 30-732 Kraków
  • Adres e-mail: kontakt@primumbaby.eu
  • Telefon: 690012288
§3 WYMAGANIA TECHNICZNE


Do prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebujesz:
aktywne konto e-mail
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§4 KONTO

Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i uzależnione od woli Kupującego.
Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy edycja danych Kupującego.
W celu założenia Konta należy wypełnić odpowiedni formularz w Sklepie.
W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa o prowadzenie Konta na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Kupujący może w każdej chwili usunąć konto bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
W celu likwidacji Konta prosimy o przesłanie rezygnacji do Sprzedawcy na adres e-mail: support@primumbaby.eu, co spowoduje natychmiastowe usunięcie Konta i rozwiązanie umowy o prowadzenie Konta.

§ 5 REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt@primumbaby.eu
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in.z:
mediacji prowadzonej przez właściwy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się o mediację. Procedura jest co do zasady bezpłatna. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
pomocy właściwego miejscowego stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Procedura jest co do zasady bezpłatna. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
bezpłatna pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;
Platforma internetowa ODR dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§6 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę - w tym o innych celach i podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w Sklepie - ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych - „RODO”.
Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także jako prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do prowadzenia Konta. Brak podania danych oznacza, że ​​Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi zarządzania Kontem.
Dane Kupującego będą przetwarzane do:
Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedającego na żądanie Kupującego
ustanie możliwość dochodzenia przez Kupującego lub Sprzedającego roszczeń związanych z Kontem;
zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
Kupujący ma prawo żądać:
dostęp do swoich danych osobowych,
ich sprostowanie,
usunąć,
ograniczenia przetwarzania,
przeniesienie danych do innego administratora
a także prawo:
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 sek. 1 lit. f RODO (czyli o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
W celu skorzystania ze swoich uprawnień Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym.
Jeżeli Kupujący uzna, że ​​jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

Kupującemu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest w języku polskim.
W przypadku ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany niniejszego Regulaminu Konta.
Ważne powody, o których mowa w ust. 3 to:
konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
poprawę bezpieczeństwa świadczonej usługi
zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do Konta.
Jeżeli Kupujący nie akceptuje planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy support@primumbaby.eu, co spowoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie Konta z chwilą przystąpienia do życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeżeli Kupujący zgłosi takie żądanie.
Jeżeli Kupujący nie sprzeciwi się planowanej zmianie do czasu jej wejścia w życie, przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów prawa.


Regulamin newslettera
sklep primumbaby


§1. DEFINICJE

Konsument - konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną zamówione wcześniej wiadomości o Sklepie, w tym informacje o ofertach, promocjach i nowościach w Sklepie.
Sklep - sklep internetowy primumbaby prowadzony przez Usługodawcę pod adresem primumbaby.eu
Usługodawca - PRIMUM MOMENTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Pułkownika Dąbka 8/216 30-732 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000842278, nr. 00 zł.
Odbiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§2 Newsletter


Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
Do korzystania z usługi Newsletter potrzebne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji obsługującej JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet i aktywnym kontem poczty elektronicznej.
Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi będą wysyłane na adres e-mail podany przez Klienta w momencie zapisywania się do Newslettera.
Usługobiorca w celu zawarcia umowy i zapisania się na usługę Newsletter w pierwszym kroku podaje swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Z chwilą zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy - z zastrzeżeniem ust.5.
W celu prawidłowej realizacji usługi Newsletter Klient zobowiązany jest do podania poprawnego adresu e-mail.
Wiadomości wysyłane w ramach Newslettera będą zawierały informację o możliwości wypisania się z niego, a także link do rezygnacji z subskrypcji.
Usługobiorca może zrezygnować z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym czasie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@primumbaby.eu.
Skorzystanie przez Usługobiorcę z linku do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z prośbą o wypisanie się z Newslettera skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi.

§3 Reklamacje


Reklamacje dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: support@primumbaby.eu.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Usługobiorcę Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in.z:
mediacji prowadzonej przez właściwy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się o mediację. Procedura jest co do zasady bezpłatna. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
pomocy właściwego miejscowego stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Procedura jest co do zasady bezpłatna. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
bezpłatna pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;
Platforma internetowa ODR dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

§4 Dane osobowe


Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem do Newslettera jest Usługodawca. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę - w tym o innych celach i podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w Sklepie - ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych - „RODO”.
Celem przetwarzania danych Klienta jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jako a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy polegający na przetwarzaniu danych, w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Brak podania danych oznacza, że ​​Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do:
Usługobiorca zrezygnuje z otrzymywania Newslettera;
ustanie możliwość dochodzenia przez Usługobiorcę lub Usługodawcę roszczeń związanych z Newsletter;
zostanie przyjęty sprzeciw Klienta co do przetwarzania jego danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
Usługobiorca ma prawo żądać:
dostęp do swoich danych osobowych,
ich sprostowanie,
usunąć,
ograniczenia przetwarzania,
przeniesienie danych do innego administratora
a także prawo:
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 sek. 1 lit. f RODO (czyli o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
W celu realizacji swoich praw Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że ​​jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5 Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Ważną przyczyną jest konieczność zmiany regulaminu spowodowana unowocześnieniem usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail Klienta podany podczas zapisywania się do Newslettera co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian.
W przypadku, gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do czasu ich wejścia w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Usługobiorca powinien przesłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@primumbaby.eu, co spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi po wejściu w życie planowanych zmian.
Zabrania się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
W przypadku Usługobiorcy niebędącego Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest w języku polskim.

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny